Algemene voorwaarden

  1. Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico van de deelnemer.
  2. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.
  3. De docenten van Studio Sopa kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om de leslocaties.
  4. De docenten van Studio Sopa zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten binnen de studio, of als gevolg van het verblijf in de studio of op het terrein van de studio.
  5. Restitutie van beurtenkaarten of lesgeld is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Studio Zuid zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.
  6. Tijdens de vakanties en feestdagen is de studio mogelijk gesloten.
  7. Studio Sopa heeft het recht om ten allen tijde rooster- of lesgeverswijzigingen door te voeren.
  8. Tijdens onze lessen en/of evenementen worden er soms foto’s en/of filmopnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan door Studio Sopa gebruikt worden op haar website en social media. Foto’s kunnen, conform de bepalingen van de nationale wetgeving voor de bescherming van de privacy, uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van onze website of social media. U kan hiervoor mailen naar info@studiosopa.be
  9. Studio Sopa kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen.
  10. Privacybeleid: Studio Sopa verzamelt uw persoonsgegevens in het kader van het opstellen en beheer van haar ledenlijst alsook om de nodige communicaties te kunnen voeren met haar leden inzake de dagelijkse werking, de uurroosters, de activiteiten, … van de Studio.